asbest-verwijderen

Alles over asbest en het verwijderen van asbest

Asbest is een natuurlijk materiaal dat al eeuwenlang gebruikt wordt vanwege de brandwerende eigenschappen van het materiaal. In de opbouw na de Tweede Wereldoorlog tot aan de jaren ’80 werd het ook op grote schaal gebruikt bij de bouw van huizen. Asbest is ook isolerend, slijtvast, en bovendien een erg goedkoop materiaal. Asbest is veel gebruikt in golfplaten, leidingisolatie en zelfs ook in bepaalde soorten kleding of huishoudelijke apparatuur. Wanneer asbest beschadigt, komen kleine deeltjes vrij die makkelijk ingeademd kunnen worden. Deze deeltjes kunnen op lange termijn kanker veroorzaken en dus is asbest gevaarlijk voor de mens.

Pas na jaren onderzoek bleek asbest gevaarlijk te zijn en kwam er speciale asbest wetgeving. Vanaf 1978 werd het gebruik van asbest daarom stapsgewijs verboden; vanaf het begin van de jaren ’90 mag het ook niet meer verkocht worden. Deze asbest wetgeving is trouwens lang niet overal zo streng: onder andere in China, Rusland en de Verenigde Staten worden nog steeds producten gemaakt met asbest erin.

Tegenwoordig komt het nog vaak voor dat er asbest wordt aangetroffen in oudere huizen. Het asbest verwijderen of asbest saneren is een flinke klus, die bovendien heel zorgvuldig moet worden aangepakt. Omdat asbest verwijderen gevaarlijk is, moet hiervoor een gespecialiseerd bedrijf worden ingehuurd.

Is asbest verwijderen verplicht?

Als je een koophuis met asbest hebt gekocht, dan ben je niet verplicht om asbest te verwijderen. De gemeente waar je woont kan je wel dwingen om asbest te saneren op het moment dat er sprake is van asbest dat direct een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid. In de Asbestplanning 2024 van de Rijksoverheid staat een planning vermeld waarbij het de bedoeling is dat Nederland in 2024 asbestvrij is. Uiteindelijk zul je dus toch asbest moeten verwijderen als je een koophuis met asbest hebt. Misschien wordt asbest verwijderen verplicht in de toekomst. Doe daarom op tijd een asbestinventarisatie. Een deskundig bedrijf onderzoekt bij deze inventarisatie het huis op asbest en geeft aan waar asbest in verwerkt is.

Kan asbest blijven zitten?

Ja, zolang dit asbest goed verwerkt is in andere materialen en de staat van de materialen nog goed is, kan asbest blijven zitten. Stel bijvoorbeeld dat er asbest in het dak verwerkt zit. Dit hoeft geen problemen op te leveren; pas als de asbest in het dak beschadigt doordat het dak beschadigd raakt, moet je dit asbest verwijderen. Een verbouwing of sloop is vaak een logisch moment om asbest te saneren. Het kan zijn dat asbest verwijderen verplicht wordt in de toekomst vanwege de Asbestplanning 2024. Het is dus slim om asbest te verwijderen wanneer het kan.

Waar zit vaak asbest in huis?

Asbest kan op verschillende plekken in huis zitten. Dat kan zijn op plekken die aan het oog onttrokken zijn, zoals een asbest dak van plafondplaten, afvoerbuizen en kit, maar ook kan je het gewoon terugvinden in de woonkamer: asbest zit ook in een nepmarmeren schouw, vensterbank of vloerzeil bijvoorbeeld. Overigens maakt het niet uit waar asbest in gebruikt is; het blijft even schadelijk voor de gezondheid.
Of asbest verwijderd moet worden of niet, hangt ook af van de plannen die je hebt met een koophuis met asbest. Op sommige plekken kan het soms nog jarenlang blijven zitten, terwijl het op andere plekken echt verwijderd moet worden als je gaat verbouwen.

Wat zijn de kosten om asbest te verwijderen?

Eigenlijk is asbest saneren gewoon het verwijderen van materiaal met asbest erin. Toch moet asbest verwijderen heel zorgvuldig gebeuren. Volgens de asbest wetgeving mag je zelf tot 35 vierkante meter asbest verwijderen; bij meer vierkante meters, of als het gaat om niet-hechtgebonden asbest, moet je een gespecialiseerd bedrijf inschakelen voor het asbest verwijderen.

De kosten om asbest te verwijderen hangen onder andere af van hoeveel er verwijderd moet worden en of deze plekken goed bereikbaar zijn. Een asbest dak is bijvoorbeeld moeilijk te bereiken, want hiervoor is een hoogwerker noodzakelijk. Ook worden er kosten gemaakt voor het afvoeren van asbest; dit kan immers niet zomaar in de vuilnisbak gegooid worden. Voor het verwijderen van asbest is het nodig om een sloop- en omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente. Deze vergunningen kunnen door het bedrijf dat asbest verwijdert aangevraagd worden. Asbestsaneerders verwijderen niet zomaar asbest, wetgeving heeft ervoor gezorgd dat ze dit op een bepaalde veilige manier moeten doen. Zo voldoen deze bedrijven onder andere aan het Bouwbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit en de Arbowet. De werkwijze die gehanteerd wordt is heel specifiek en is er vooral op gericht om veilig asbest te verwijderen. Denk hierbij aan speciale kleding (witte overalls en maskers), maar ook moeten asbestverwijderaars na elke taak een bijzondere doucheprocedure volgen om op een veilige manier hun werkkleding uit te doen en het masker schoon te maken.

De kosten voor een ruimte tot 40 vierkante meter liggen al snel rond 800 – 1000 euro. Voor meerdere ruimtes van ongeveer 70 vierkante meter totaal betaal je meestal zo’n 2000 euro. Het loont om bij verschillende bedrijven offertes op te vragen. Vergelijk deze offertes goed om te zien waar prijsverschil vandaan komt: soms zijn bepaalde zaken nog niet inbegrepen en krijg je daarvoor nog een aanvullende factuur.

De kosten voor het verwijderen van asbest verschillen sterk per aanbieder. Tot 2018 was het mogelijk om bij asbest verwijderen subsidie aan te vragen bij de overheid. Toen het budget van 75 miljoen euro was bereikt, eindige de mogelijkheid om bij het asbest verwijderen subsidie aan te vragen. Wel verstrekt de Rijksoverheid leningen aan particulieren voor het verwijderen van asbest, zodat ook minder rijke huiseigenaren de kosten om asbest te verwijderen kunnen betalen. Omdat het verkeerd verwijderen van asbest grote gevaren met zich meebrengt, is het ondanks de kosten die dit met zich meebrengt vaak verstandiger om hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.