dakrandbeveiliging

Wat zijn de verplichtingen achter dakrandbeveiligingen?

De laatste jaren is er in de bouwwereld het nodige aangepast aan de regelgeving rond veilig werken. Vanwege de vele ongelukken in de bouw is met name de regelgeving rond werken op hoogte aangescherpt. Denk hierbij aan het werken op hoogte op daken en op bouwsteigers. Een van de aanscherpingen betreft de wetgeving rond het aanbrengen van dakrandbeveiliging. Dakrandbeveiliging kopen voor jouw medewerkers, winkelpand of bedrijf is in meer gevallen verplicht geworden. Maar wanneer is het precies verplicht om dakrandbeveiliging te aan te brengen bij een bouwklus of op een pand waar mensen op (grote) hoogte hun werk doen?

Verplichte hoogte van beschermend hekwerk op daken

Over de hoogte van hekken voor dakrandbeveiliging bij werken op hoogte, doen twee versies de ronde. Veel werkgevers denken, door een melding in het Bouwbesluit, dat de minimale hoogte van een hekwerk op dakranden 110 centimeter moet bedragen. Echter, het Arbobesluit, artikel 3.16 (over preventie van valgevaar) is hier echter leidend en vereist een hoogte van 100 centimeter. Deze regel is terug te vinden in de Arbocatalogus Platte daken.

Enkele aanvullende regels over de bevestiging van hekken op het dak

Wil je precies weten wat de aanvullende regels zijn rond dakrandbeveiliging bij werken op hoogte, dan is de zojuist genoemde Arbocatalogus omtrent Platte daken de perfecte bron. Hierin staat namelijk nauwkeurig vermeld welke regels gelden rond het installeren van de dakrandbeveiliging en aan welke minimale eisen deze moet voldoen. Zoals net gemeld, is de hoogte van de dakrandhekken minimaal 100 centimeter. Maar ook voor de bevestiging van de dakhekken zijn regels opgesteld.

Optimale beveiliging voor jouw medewerkers

Het slimste is om, als er regelmatig professionals op de daken van jouw onderneming, fabriek of winkelpand werkzaam zijn, te kiezen voor een permanente valbeveiliging. Naast een hoogte van één meter, die geteld wordt vanaf de hoogte waarop degene staat die op het dak werkt staat, moet het hek minimaal twee horizontale leuningen hebben. Tussen deze leuningen mag niet meer dan 47 centimeter open ruimte zitten. Verder is het aanbrengen van een kantplek verplicht gesteld.
Is er sprake van periodieke arbeid op het dak, zoals schoonmaakwerk, onderhoudswerkzaamheden of een technische inspectieronde, dan is het mogelijk om de beveiliging anders vorm te geven. In dit soort gevallen mag er volgens de ARBO ook gekozen worden voor het aanlijnen van de personen die op het dak werken. De minimale eis die hierbij wordt gesteld, is wel dat de aanlijning dezelfde mate van bescherming moet bieden als wanneer er dakhekwerken aangebracht worden.