wat is een bestektekening

Wat is een bestektekening?

Als je een bouwproject gaat voorbereiden komt daar een hoop werk bij kijken. Zo moeten er diverse tekeningen gemaakt worden in aanloop naar de start van het bouwen zelf. Zo is er de ontwerptekening, deze wordt in sommige gevallen ook wel een schetsontwerp genoemd. Dit is de eerste tekening die wordt gemaakt in het ontwerpproces. Bij een schetstekening worden de eerste ideeën van het bouwwerk getekend. Een bestektekening volgt op het definitieve ontwerp. Afhankelijk van het project kunnen er ook nog andere tekeningen nodig zijn, zoals de zogenaamde splitsingstekening.

Alles voor een bouwproject is terug te vinden in de bestektekening

Je kunt op een bestektekening vinden wat de afgesproken werkwijze is en welke materialen er worden gebruikt. Dankzij deze tekening weet iedereen wat hij of zij moet doen om tot het juiste resultaat te komen. Bij grotere projecten gebruikt een aannemer de bestektekening vaak als onderligger voor zijn offerte. Het bestek bevat een algemene omschrijving, algemene projectgegevens, bepalingen over werkzaamheden van derden en regelingen over de aanbesteding en inschrijving. Vervolgens wordt aangegeven welke voorwaarden en voorschriften van toepassing zijn, zoals bepalingen over verzekeringen, bepalingen over verrekeningen van wijzigingen en meer en minder werk, evenals bepalingen over tekeningen alsook berekeningen en regelingen over de arbeidsomstandigheden. 

Bouwplaatsvoorzieningen

In de bestektekening komen ook allerlei bouwplaats voorzieningen aan de orde. Vervolgens wordt van het hele object in onderdelen beschreven welke materialen worden toegepast en van welke kwaliteit. Tot slot worden alle bepalingen die afwijken van de Standaard STABU- / RAW-bepaling, beschreven. De aannemer is verplicht zich hieraan te houden en geldt altijd als document om op terug te vallen bij eventuele problemen.

Wanneer wordt er een bestektekening gemaakt?

Een bestektekening wordt in principe voor elke verbouwing gemaakt. Vooral bij grote bouwprojecten speelt deze een hele belangrijke rol om alles goed te kunnen laten verlopen. Bij kleine verbouwingen is een bestek vaak minder relevant. Dat is eigenlijk vrij logisch omdat daar de taken duidelijk zijn.  Want hoe minder mensen er betrokken zijn bij de verbouwing, hoe makkelijker het is. Voor een klein verbouwproject maakt een aannemer vaak ook een prijs zonder het bestek. Dit kan hij doen omdat het risico simpelweg minder klein is. Het definitieve ontwerp is dan vaak voldoende.

Wat staat er in een bestektekening

In een bestektekening vindt men alle relevante gegevens die nodig zijn bij bouwprocessen, zoals relevante gegevens, plattegronden en doorsneden. Een bestektekening vormt samen met het bestek de basis voor een contract tussen opdrachtgever en aannemer. De belangrijkste functie van een bestektekening is als communicatiemiddel naar de aannemer. Op deze tekening staat namelijk precies uitgewerkt wat iedereen moet doen om het project af te ronden. 

De werktekening

De werktekening wordt na de bestektekening getekend. Deze tekening wordt meestal gemaakt door een bouwkundig tekenaar. In sommige gevallen kan een architect of een aannemer ook zo’n tekening maken. Deze tekening dient als verdere instructie voor het bouwen van een bouwwerk.

Kort gezegd: een bestektekening is een technisch ontwerp en vormt samen met het bestek eigenlijk de gemaakte afspraken tussen de opdrachtgever en de aannemer. Een aannemer is verplicht om alle werkzaamheden uit te voeren zoals op de bestektekening staat aangegeven. Al met al dus een belangrijke basis tussen twee partijen, waardoor er geen onduidelijkheden ontstaan. Hierdoor voorkom je onnodige gesprekken achteraf en is het opgeleverde project dat wat iedereen ervan verwacht op voorhand. Op een bestektekening worden de technische gegevens uitgewerkt en wordt gebruikt voor het aanvragen van de vergunning.