utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw, wat is dat nu eigenlijk

Door de krappe woningmarkt, en de bouw van nieuwe huizen die daarbij komt kijken vergeten we nog wel eens dat er ook nog genoeg utiliteitsbouw is. We zien deze term dan ook vaak voorbij komen, maar het kan nogal verwarrend zijn wat er precies onder deze vorm van bouw wordt verstaan. Dus dat gaan we hieronder aan je uitleggen.

De bouw van gebouwen met nut

De term utiliteit is afgeleid van het Engelse woord ‘utility’, dat ‘nut’ betekent. Hiermee wordt de kern aangegeven van utiliteitsbouw. De gebouwen die onder utiliteit vallen hebben namelijk een bepaald nut. Utiliteitsgebouwen kunnen door verschillende mensen worden gebruikt. Gebouwen die onder deze term vallen zijn vaak groot omdat ze door meerdere mensen tegelijk gebruikt kunnen worden.

Welke gebouwen vallen onder de term utiliteit?

Er zijn verschillende voorbeelden van gebouwen die onder de noemer utiliteit vallen. Een kantoor is een bekend voorbeeld, maar ook overheidsgebouwen zoals een gemeentehuis vallen onder utiliteit. Daarnaast worden  grote zorginstellingen en ziekenhuizen ook tot de utiliteit gerekend. Scholen en opleidingsinstituten vallen er eveneens onder. Fabrieken en andere bedrijven waar producten worden vervaardigd horen ook bij gebouwen die een bepaald nut hebben, daarom vallen ze ook onder dit type bouw. In beginsel kun je zeggen dat utiliteitsgebouwen geen woonbestemming hebben.

Grote projecten met meerdere aannemers

Utiliteit is meestal grootschaliger dan woningbouw. Daarnaast zijn op een utiliteitsproject vaak verschillende onderaannemers aanwezig. Dit vergt veel onderling overleg en planning. UTA personeel vervult daarin een belangrijke sleutelpositie. Daarnaast moet ook tussen de bouwvakkers onderling regelmatig overleg gepleegd worden. Bepaalde werkzaamheden moeten goed op elkaar worden afgestemd zodat men later niet meer gedeelten van de bouw moet afbreken om bij bepaalde technische installaties te komen. Een voorbeeld van een functie die men voornamelijk in de utiliteitsbouw aantreft zijn dikwandig cv monteurs. De ketels en installatie van utiliteit is namelijk meestal dikwandig.

Vooral voor grotere bouwbedrijven

Wanneer de woningbouwprojecten verminderen schrijven meer bouwbedrijven in op utiliteitsprojecten. Deze projecten zijn normaal gesproken vooral weggelegd voor de grotere bouwbedrijven. Een economische crisis kan er echter voor zorgen dat ook kleinere bouwbedrijven in aanmerking willen komen voor utiliteit. Wanneer een bouwbedrijf eenmaal een groot utiliteitsproject heeft ‘binnengehaald’ betekent dit dat het bouwbedrijf voor een bepaalde periode haar personeel aan het werk kan houden. Hierdoor kan een utiliteitsproject er voor zorgen dat een bouwbedrijf verzekerd is van werk. Veel bouwbedrijven vinden deze zekerheid aantrekkelijk en daarom vindt er vaak een behoorlijke concurrentiestrijd plaats tussen bouwbedrijven wanneer deze zich inschrijven op een utiliteitsproject.