bouwcontainer

Afvalcontainers – wat mag er in?

We willen ons afval vaak wel sorteren, maar voor velen is het net iets te veel moeite. Lees meer over wat er met het afval gebeurt en wat de voordelen van sorteren zijn.
Met afvalcontainers zorg je voor netheid in steden, gemeenschappen, openbare plaatsen, centra en voorzieningen. Maar je kunt ook een afvalcontainer thuis bestellen. Handig als je gaat verbouwen of opruimen. Het wel verstandig dat je weet welke container je moet hebben. Welke container hangt af van het soort afval. Denk daarbij o.a. aan bouwafval, groenafval, asbestafval en restafval.

Algemene informatie over afvalcontainers

In de restafval container mag heel veel. Dus alles wat uit je huis komt op een paar zaken na die hieronder besproken worden. Een groenafval container is bestemd voor alles wat uit de tuin komt. En als je een bouwafval container huurt dan kun je er alles in doen wat uit het verbouwen aan afval overblijft. De asbestafval spreekt voor zich.

Voordelen van het scheiden van afval

Hoe belangrijk het scheiden van verschillende soorten afval ook is voor een duurzamere wereld, deze afvalscheiding is niet altijd mogelijk.
Enerzijds is dit te wijten aan het feit dat niet alle materialen altijd duidelijk bij één soort afval kunnen worden ingedeeld. Anderzijds kunnen afvalstoffen zo sterk verontreinigd zijn of met andere materialen vermengd zijn dat zij niet langer geschikt zijn voor verwijdering samen met hun eigenlijke afvalsoort. Dit afval wordt over het algemeen restafval genoemd.
Ook restafval moet in principe worden gesorteerd, zodat de afzonderlijke, verschillende materialen kunnen worden recycled.

Gemengd afval

Met gemengd afval bedoelen we bouw- en sloopafval. Een afvalcontainer voor gemengd afval is voor veel klussen de meest praktische oplossing, omdat je dan niet veel tijd hoeft te besteden aan het weggooien van uw afval. De gemengde containers bieden je heel wat vrijheid wat betreft de soorten afval die u er gemakkelijk en ongesorteerd mag lossen.
In de containers kun je afval, groen- en struikgewas, afvalhout, mineraal bouwafval, algemeen bouwplaats afval en kleine hoeveelheden niet-gevaarlijk afval kwijt.
Afval dat je normaal gesproken strikt gescheiden van elkaar zou moeten afvoeren, kun je dankzij de gemengde containers gewoon zorgeloos met elkaar mengen. Maar zoals zo vaak in het leven, zijn er uitzonderingen. Dit betreft in de eerste plaats gevaarlijk afval of problematische materialen. De afvalsoorten die zijn toegestaan in de container zijn o.a. bouwafval zoals puin en stenen, alle soorten hout, isolatiemateriaal, verschillende metaalsoorten, plastic, papier en karton, en huisraad en grofvuil.

En de volgende afvalsoorten horen niet thuis in een gemengde container, oftewel een bouw- en sloopcontainer: asbest, golfplaten, autobanden, klein chemisch afval, matrassen, witgoed, elektrische apparaten, accu’s en gevaarlijk afval.

Bestel je afvalcontainer online

Een gemengde afvalcontainer kun je online bestellen. De afvalverwijdering is vervolgens heel eenvoudig. De container wordt de volgende dag geleverd, vervolgens kun je je ontdoen van het ongesorteerde, gemengde afval. Na de inzameling van het afval zorgen ze vervolgens voor de professionele scheiding van het afval voordat het definitief naar de stort gaat. Daar worden de afzonderlijke materialen uit het gemengde afval gerecycleerd of, indien mogelijk, recyclebaar gemaakt.
Met de oplossing van deze gemengde containers, bespaar je veel tijd, terwijl je toch bijdraagt aan een milieubewuste afvalverwerking.